Skolen i Athen af Raphael

Litteratur

Filosofi

I Oldtidskundskab skal du læse et "filosofisk tema" i en af de 4 litterære søjler. Det betyder, at du skal læse om nogle af de problemstillinger og emner, som filosofferne beskæftiger sig med. Man begynder at diskutere, hvad viden, verden og mennesket er. Nogle er naturfilosoffer, og de begynder at undersøge, registrere og forklare verden omkring sig - ofte med spekulative teorier. Andre søger mere indad og leder efter rationelle, logiske forklaringer på adfærd, holdninger og personlig identitet. Den mest berømte græske filosof er Sokrates, og den antikke filosofihistorie tager udgangspunkt i ham. Naturfilosofferne før ca. 450 f.v.t. kaldes for "førsokratikere". Derefter følger de tre store: Sokrates, Platon og Aristoteles, hvor udfordringen består i, at der ikke er overleveret tekst fra Sokrates. Hans filosofi er udelukkende gengivet af Platon - og enkelte andre. Der har naturligvis været mange andre filosoffer, der samtidigt ernærede sig som lærere. Det gælder for eksempel de af Platon så forhadte sofister, der tillader sig at tage betaling for at formidle deres viden. Den græske filosofi-tradition videreføres i mange nye afskygninger af romerne, kirken og efterantikke tænkere i hele Europa.