Dionysosteatret ved Akropolis

Litteratur

Drama

Dramaet er både kvantitativt og kvalitativt et af den klassiske periodes vigtigste levn. Der er bevaret en del tragedier og komedier, der hver for sig bevidner forskellige forhold af den antikke græske samtid. Begge dramagenrer udtrykker kultur og værdier, der kendetegner både samfundet og den græske befolkning.

I Athen afholder man fester til ære for guden Dionysos. De kaldes for Dionysier og afholdes som større eller mindre arrangementer flere steder i Grækenland. De største bliver afholdt om foråret i Athen. Med tiden danner de ramme om udviklingen af dramagenren og en teaterkultur, der stadig har høj kulturel status i mange europæiske lande. Dramaet har altså sit udspring i en stærk kultisk tilknytning, der gradvist slappes, efterhånden som mythos afløses af logos. Udviklingen fra korsang til drama med korsang tilførte Dionysosfesterne et indslag, der ikke havde samme direkte tilknytning til guden Dionysos som den rene korsang til gudens ære.

I Oldtiskundskab læser vi traditionelt et helt drama - oftest en tragedie, men det kan også være en komedie. Filosoffen Aristoteles definerer dramagenrens grundbegreber i sit store værk Poetikken, og den dramaturgi lærer du om i undervisningen.