Soejler fra Akropolis

METODE

KUNSTMETODE

Kunst og arkitektur er endnu et af de områder, hvor de gamle grækere adskilte sig fra deres forfædre og geografiske naboregioner. Eftertiden tog den græske og romerske kunst til sig og på den måde har den overlevet helt frem til vore dage. Den moderne kunst og arkitektur, som vi ser på i dag, er meget ofte inspireret af det antikke udtryk. Derfor indgår kunst og arkitektur som en del af Oldtidskundskab. Det indgår ikke på lige fod med litteraturen, men det er stadig en betydelig del af eksamen.

Der er derfor to væsentlige årsager til at vide noget om den græske kunst og arkitektur: 1) Du får en meget bedre forståelse for dine moderne omgivelser. Kan du eks. komme i tanke om 3 skulpturer, du har set for nyligt? – Det tror jeg nok du kan… Prøv desuden at gå en tur i gågaden i en dansk storby og tæl antallet af vinduer og døre, der er udformet som eksempelvis ”søjler der bærer en bue”. 2) Du vil klare dig meget bedre til eksamen.

Men kendskab gør det ikke alene, du skal også kunne undersøge kunsten nærmere. Den øvelse adskiller sig ikke væsentligt fra en litterær analyse bortset fra, at det naturligvis er andre detaljer, man skal forholde sig til. – Du skal vide, hvad du skal være opmærksom på, og du skal vide, hvordan du går frem i din undersøgelse, så du får alt væsentligt med.

Fra denne side har du adgang til den rene analyse af skulptur, vaser og arkitektur. – Hvis du vil vide mere om emnet, så skal du konsultere sitets kunstside, hvor du også vil kunne finde analyserne.