Fire vaser - vaseudvikling

VASEMALERI

VASEANALYSE

Vaseanalysen har to formål, hvor det vigtigste er dateringsfastsættelse. Hvis man skal anvende vasen som kildegrundlag, så er det vigtigt at slå fast, hvilken periode vasen er fra. Det andet formål er forståelsen af indholdet. Vasernes motiver har forskellige koder, der skal aflæses før man forstår, hvad motivet forestiller. Eksempelvis bliver kvinder malet med hvid farve, og slaver males små, selvom det er store mænd.

Den analysemodel, du bliver præsenteret for her, er en af mange, der kan anvendes. En analysemodel er ikke en sandhedsdetektor, men et redskab, der hjælper dig med at huske det væsentligste og skærpe din opmærksomhed på alle mulige elementer.

A) Museumsinfo (Redegørelsen)

Når du besøger et museum, hvor du kan se de antikke vaser "live", så bliver du vejledt af små skilte med mere eller mindre detaljeret information om værket. Det er den information, du skal begynde din analyse med. Det samme gør sig gældende, hvis du ser på et billede af en vase i en bog. Her vil billedet ofte også være ledsaget af en figurtekst, der svarer til muséernes skilte.

B) Beskrivelsen (Analysen)

Beskrivelsen er analysens grundstamme. Det er på baggrund af den, du skal forstå hele værket. Når du beskriver en vase, skal du fortælle om dens enkeltdele, og det er netop det, ordet "analyse" betyder: At opløse (i enkeltdele). Herunder kan du læse om, hvilke enkeltdele en vase kan skilles i.

B1) Vasen

Grækerne er berømte for deres bemalede keramik, men de lavede også mange vaser uden maling. I den første del af beskrivelsen skal du forsøge at abstrahere fra dekorationen og se på vasen som praktisk genstand.

B1a) MATERIALE
B1b) FORM OG FUNKTION

B2) Dekorationen

Når du beskriver dekorationen, skal du bevæge dig fra de store strukturer til de små.

B2a) STIL
B2b) GENEREL DEKORATION
B2c) BILLEDEBESKRIVELSE
udvikling i sortfigursmaleri

Billedetekst: Det kan godt være vanskelligt at bedømme, hvor naturlig en figurgengivelse er. Hvis man ser på udviklingen bliver det straks lettere, og du kan se udviklingen fra geometrisk tid til afslutningen af sortfigursstilen ved at klikke på dette billede. Du kan også se billederneenkeltvis på denne sides højreside. (Læs mere om periodisering under linket vaseperiodisering i højre side)

C) Tema og budskab (Fortolkningen)

Hvis vasedekorationen har en billededekoration, så forestiller dette billede givetvis noget. Maleren har valgt et tema. Muligvis vil maleren have et budskab frem: Hvilken holdning til temaet ligger der i maleriet?

D) Datering

Nu skal du placere værket indenfor en kunsthistorisk periode. Først skal du argumentere for, hvilken af de store perioder, du mener værket falder indenfor: Geometrisk, Arkaisk, Klassisk, Hellenistisk eller Romersk. Dernæst kan du placere værket indenfor den store periode: Tidlig, mellem/høj eller sen?

Din dokumentation finder du i din vaseanalyse, som du netop har gennemgået. Alle de træk, som du har peget på, svarer samlet set til en bestemt datering. - Du kan få hjælp under siden vaseperiodisering (Klik på linket i højre side).

E) Perspektivering