Arkaiske skulpturer i collage

SKULPTUR-PERIODISERING

ARKAISK SKULPTUR

Reference:

 1. Kiilerich, Bente, Græsk skulptur - Fra dædalisk til hellenistisk, Gyldendal, Kbh. 1987 (2007)
 2. Thiedecke, Johnny, Antikkens skulptur og dens efterliv, Pantheon, Valby, 2007
 3. Fich, Henrik (et al), Græsk kunst, Systime, Gads forlag, Århus 1999, 4. oplag (2006-2008)

De arkaiske skulptører har fundet inspiration i den ægyptisk skulpturkunst. Det skyldes koloniseringstiden eller med en kunsthistorisk periodebetegnelse den tidlige arkaiske periode fra 700-600. I den periode kom grækerne i kontakt med andre lande i middelhavsområdet - fra Ægypten i øst til Italien i Vest. I Italien mødte grækerne etruskerne, som tog den græske kunst til sig, og derfor finder man en del etruskiske skulpturer med græsk arkaisk præg.

De arkaiske skulpturer havde en religiøs tilknytning. Ligesom de ægyptiske skulpturer, så anvendte grækerne skulpturerne som en form for gravsten. Skulpturen kunne i sådanne tilfælde repræsentere den afdøde. Forskere mener, at godt 1/4 af skulpturerne har haft en begravelsesrelation. - Man anvendte desuden skulpturer, som votivgaver herunder kultstatuer. De udgør den resterende 3/4 af skulpturerne. En votivgave gives til guden som agalma (til glæde) i en do ut des - relation (Jeg giver, for at du skal give... til mig). - Kultstatuer kan være votivgaver, men defineres som en skulptur, der fungerer som en fysisk repræsentation af guden i sit eget tempel.


Herunder kan du se mange af de træk, der kendetegner de arkaiske skulpturer. Skemaet er todelt, så du møder den mandlige skulptur, Kouros, først og derefter den kvindelige skulptur, Koren. Skemaet viser udviklingen i den arkaiske skulptur med en skillelinje omkring år 530 f.v.t.:
KOUROS
KORE

Kouros

Kouroskroppens udvikling

BILLEDTEKST: Fire Kouroi, der viser udviklingen i arkaisk kourosskulptur. Du kan bruge dem som eksempler på teksten i skemaet. - Teksten i skemaet er dog generel og ikke udelukkende relateret til de afbillede kouroi.

ARKAISK SKULPTUR - KOUROS' KROP
STILTRÆK Tidlig senarkaisk (600-530) Sen senarkaisk (530-480)
STØRRELSE
 • Før 600: Mindre statuetter
 • Fra 600-550: Fra 4 meter til under legemsstørrelse
 • Normal legemsstørrelse varierende med lidt større eller lidt mindre
STILLING
 • Frontal
BEVÆGELSE
 • Ingen bevægelse: Vægten ligger på begge ben. Kroppen er i ro og armene falder tungt langs siden.
 • Som tidligere, men nogle Kouroi har en let fremadgående bevægelse i armene, der nu ikke længere nødvendigvis er lagt tæt ind til kroppen
TORSO
 • Grove detaljer
 • Stiliseret/unaturlig symmetri - Skarpe overgange
 • Smal talje og hofter
 • Forholdsvis muskuløs: Der laves både med og uden synlig mavemuskulatur
 • Bløde overgange
 • Plastisk udtryk
 • Atlethofter
 • Muskuløs: Synlig mavemuskulatur og markeret skulderparti
ARME
 • Arme langs siden med let knyttede hænder
BEN
 • Benene står forskudt oftest med det venstre ben forrest. Begge ben bærer kropsvægten
BEKLÆDNING
 • Heroisk nøgenhed: Styrke og skønhed er heroiske idealer i eksempelvis de homeriske helteeposser. Den styrke og skønhed søges udstillet gennem den arkaiske kouros' nøgne krop.
Kouroshovedets udvikling

BILLEDTEKST: Nærbilleder af hovederne til de fire Kouroi, der er vist på det forrige billede.

ARKAISK SKULPTUR - KOUROS' HOVED
STILTRÆK Tidlig senarkaisk (600-530) Sen senarkaisk (530-480)
ANSIGT
 • Overdimensioneret langt oval hovedform
 • Markante kindben
 • Ansigt vender lige fremad
 • Som tidligere, men kun lettere overdimensioneret
 • Hovedformen er mindre høj og fremstår mere rundt
HÅR
 • Lange fletninger i perlelokker - oftest bagved skuldrene
 • Pandehår er oftest lagt i store sneglehus-snurrer
 • Parykagtigt hår
 • Kasserollehår synes at tage populariteten fra perlelokfletninger
 • Pandehårets sneglehus-snurrer bliver mindre, og der varieres mellem den og et mere friseret pandehårs-look.
 • Håret er stadig parykagtigt, og begge frisurer ses.
ØJNE
 • Store mandelformede øjne
 • Kraftig markering af øjenbrynsben
 • Let for store mandelformede øjne
 • Mindre kraftige øjenbrynsben
MUND
 • Arkaisk smil - mest markant efter 600 f.v.t.
 • Forholdsvist store læber
 • Munden er lukket
 • Som tidligere, men det arkaiske smil viger for et mere alvorligt udtryk omkring år 490 f.v.t.
ØRE
 • Overdimensioneret
 • Stiliseret, kantet og uden øregang
 • Naturalistisk, normalt proportioneret øre med øregang

Kore

Korekroppens udvikling

BILLEDTEKST: Fire korai, der viser udviklingen i arkaisk koreskulptur. Du kan bruge dem som eksempler på teksten i skemaet. - Teksten i skemaet er dog generel og ikke udelukkende relateret til de afbillede korai.

ARKAISK SKULPTUR - KORES KROP
STILTRÆK Tidlig senarkaisk (600-530) Sen senarkaisk (530-480)
STØRRELSE
 • Før 600: Mindre statuetter (op til ca. 1. meter)
 • Fra 600-550: Fra 2,5 meter til under legemsstørrelse
 • Normal legemsstørrelse varierende med lidt større eller lidt mindre
STILLING
 • Frontal
 • Siddende (Se beskrivelse nederst i skemaet)
BEVÆGELSE
 • Ingen bevægelse: Vægten ligger på begge ben. Kroppen er i ro, men en arm er oftest bøjet ind foran kroppen - men den er holdt i ro og dermed statisk.
 • Nogle mindre korer, eksempelvis Nike fra Delos på 1 meter (550), kan have armene i 90 grader ud til begge sider - for at markere bevægelse.
TORSO
 • Bryster kan anes under dragt - ikke sensuelt
 • Almindelig proportioneret
 • Tydelig talje
 • Normalvægtig
ARME
 • En arm langs siden, der kan holde lidt fat i dragten.
 • En arm, der er bøjet ind foran kroppen. Koren holder oftest noget i hånden. En lotusblomst, En due, en offerskål ... .
BEN
 • Benene er samlede og fødderne kan ses stikke ud under dragten. Begge ben bærer kropsvægten, og udtrykket er søjleagtigt.
BEKLÆDNING
 • Påklædt
DRAGT
 • Peplos: Lang tynd uldkjole samlet ved skulder med nål - og med et bælte ved taljen.
 • Himation: Løs kappe, der lægges over skulderen og løber under modsatte arm. - Lidt som den romerske toga.
 • Chiton: Tynd underbluse - der særligt ses under Himation.
 • Ependytes: En slags poncho, "der tages over". - Ses bl.a. på den såkaldte peplos-kore.
 • Epiblema: Rektangulært shawl
DRAPERI
 • Mange folder - forholdsvist varieret alt efter dragttype
 • Folderne er oftest ret symmetrisk i zigzag

Korehovedets udvikling

BILLEDTEKST: Nærbilleder af hovederne til de fire Kouroi, der er vist på det forrige billede.

ARKAISK SKULPTUR - KORES HOVED
STILTRÆK Tidlig senarkaisk (600-530) Sen senarkaisk (530-480)
ANSIGT
 • Overdimensioneret langt oval hovedform
 • Markante kindben
 • Ansigt vender lige fremad
 • Som tidligere, men kun lettere overdimensioneret
 • Hovedformen er mindre høj og fremstår mere rundt
HÅR
 • Store, brede og lange fletninger i perlelokker - ofte foran lagt skuldrene.
 • Pandehår er oftest lagt i store sneglehus-snurrer
 • Håret er ofte prydet med et bånd, "tørklæde" eller krone, diadem etc.
 • Parykagtigt hår
 • Varierede bølgefrisurer (delvist perlelokker), men udpræget symmetrisk opsat.
 • Lange fletniger, der falder bag skuldrene, men tre fletninger lægges på forsiden af hver skulder
 • Håret er stadig parykagtigt - indhugget i hovedet.
ØJNE
 • Store mandelformede øjne
 • Kraftig markering af øjenbrynsben
 • Let for store mandelformede øjne
 • Mindre kraftige øjenbrynsben
MUND
 • Arkaisk smil - mest markant efter 600 f.v.t.
 • Forholdsvist store læber
 • Munden er lukket
 • Som tidligere, men det arkaiske smil viger for et mere alvorligt udtryk omkring år 490 f.v.t.
ØRE
 • Delvist skjult af håret
 • Stiliseret, kantet og uden øregang
 • Naturalistisk, normalt proportioneret øre med øregang