Champions League pokalen - Manchester City 2023

Formalia

Eksamen

Her får du råd og vejledning til eksamensforberedelsen. - De formelle krav og regler om eksamen kan læses i Læreplanen under punkt 4. Evaluering.

Læseferien

Eksamensangst og -nervøsitet

Ved old-eksamen kan du finde tryghed i, at du skal tale om kendte tekster. Det er altså tekster, som du har gennemgået med din lærer og din klasse. Du skal derfor ikke være nervøs for, om du trækker en tekst, som du ikke forstår, og du kan sænke nervøsiteten yderligere ved at følgene rådene til læseferien herover. Hvis du alligevel er nervøs... fordi du ikke har deltaget i undervisningen og ikke orker at forberede dig, så skal du være mere bekymret. Det er ikke eksamensnerver, og det er ikke synd for dig - det er bare dårlig samvittighed.

Eksamensspørgsmålet

Du trækker et eksamensspørgsmål i eksamenslokalet, inden du skal ind i forberedelseslokalet. Eksamensspørgsmålet består af:

Se to eksempler på eksamensspørgsmål her. Et med en perspektivtekst og et med en antik skulptur samt efterantik skulptur.

I forberedelseslokalet

Du har 60 min. til at forberede dig på samtalen med eksaminator og censor. Du skal bruge tiden på at...:

Ved eksamensbordet

Eksamen varer 30 min., men noget af tiden går med, at du skal hentes fra forberedelseslokalet, voteringen og karakterforklaringen. Tidsangivelserne er vejledende.